Kort

1970-årenes vekst i Skandinavias velferdsstater svekket den sosiale kapitalen som lå til grunn for landenes suksess, hevder Nima Sanandaji i ny bok. The Telegraph

Les også

Les også