Kort

Vitner forklarer å ha hørt eksplosjonsartede lyder og støy fra ungdom i området i forkant. Expressen

Les også

Les også