Kort

Etter aksjon mot svindel med støtte til eneforsørgere, oppgir 17 ganger flere par enn normalt at de har funnet sammen igjen. NTB

Les også

Les også