Kort

Dette iht det amerikanske utenriksdepartementet. I Norge virker det som kampen ennå ikke er oppdaget av UD. NYT

Les også

Les også