Kort

Oppdragelsesmessig nødsituasjon: Unge som faller utenfor arbeids­markedet i Norge, har svakere ferdig­heter enn ledige i andre OECD-land. VG

Les også

Les også