Kort

Rødt vil begrense forsvarsbudsjettet til 1 % av BNP. Aftenposten

Les også

Les også