Kort

Noen søkte asyl og noen ble bortvist i grensekontrollen: En afghaner, en syrer, en kanadier fra Kabul, en albaner og en gambier. Eidsvoll Ullensaker Blad

Les også

Les også