Kort

112.000 personer er registrert ledige i Norge, 10.000 flere enn i november. Andelen langtidsledige er økt fra 29 til 38 %. Dagens Næringsliv

Les også

Les også