Den erfarne demokraten og tidligere rådgiver for Obama i Midt-Østen-saker, Dennis Ross, ber Obama-administrasjonen vurdere nøye Netanyahus kritikk av avtaleskissen med Iran. I USA Today skriver han:

While the Obama administration is unlikely to accept his argument that it should simply negotiate better and harder, it should not dismiss the concerns Netanyahu raises about the emerging deal. Indeed, the administration’s argument that there is no better alternative than the deal it is negotiating begs the question of whether the prospective agreement is acceptable.

Den israelske statsministerens tale denne uka griper rett inn i amerikansk partipolitikk og reaksjonene har gått stort sett langs partipolitiske skillelinjer. Dennis Ross er derfor en av de første tunge demokratiske veteranene fra amerikansk utenrikspolitikk som skriver at Netanyahus kritikk må tas på alvor.

Ett av Ross sine punkter er behovet for et overbevisende inspeksjonsregime – ikke minst sett i lys av at Obama mener en «break out time» på ett år er akseptabelt. Då må et brudd på avtalen straks avdekkes.

…we can be certain that Iran will be one year away from being able to produce a bomb’s supply of weapons-grade uranium only if we can detect what they are doing when they do it. …

Ross mener også at det behov for langt større klarhet om hva som vil skje dersom Iran bryter vilkårene. Nettopp dette er naturlig nok viktig for Israelerne å vite, så vel som regimet i Iran.

We cannot wait to determine what we will do about violations when they happen. Iran must know in advance what the consequences are for violations, particularly if we want to deter them in the first place. This clearly goes to the heart of Netanyahu’s concerns: If he had high confidence that we would impose harsh consequences in response to Iranian violations, including the use of force if we caught Iran dashing toward a weapon, he would be less fearful of the agreement he believes is going to emerge.

http://www.usatoday.com/story/opinion/2015/03/04/netanyahu-iran-nuclear-deal-ross/24362743/

Les også