Kort

RAF har fått i oppdrag å slippe forsyninger til flytninger i Irak. Erna og  RNoAF?  BBC

Les også

Les også