Kort

Forbrytelser henlegges i hopetall og varetekts­fengslinger kuttes pga. kapasitets­mangel hos politi­juristene. Romerikes Blad

Les også

Les også