Kort

Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna, CARE Norge og Norsk Folkehjelp har i alt 800 kontoransatte, mot 550 for ti år siden. E24

Les også

Les også