Tavle

Nye oppdagelser basert på grundig lesning av koranen har vist at de hadde helt rett i Middelalderen – det er solen som går i bane rundt jorden.

Det er bare å bøye seg i støvet for den eminente muslimske professor Saleh Al-Fawzan som tør å gå mot strømmen av verdens eksperter i astrofysikk.

Samtidig kan vi konstatere at manglende kunnskap ikke er noen hindring for å være medlem av Saudi-Arabias Council of Senior Scholars. Der har de det mye moro – et annet medlem hevdet at kvinner fødte vanskapte barn hvis de kjørte bil.

The startling discovery was announced in January on Saudi Arabia’s Channel 1 TV and was related to the world by the Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Saudi cleric and member of the Saudi Council of Senior Scholars, Saleh Al-Fawzan, was given a platform as follows:

Moderator: «And Allah says in a Koranic verse: ‘And the Sun runs towards its stopping point. That is the determination of the All-Powerful, the All-Knowing.’

«Does the Sun revolve around the Earth?»

Switching to guest, Saleh Al-Fawzan: «There’s no doubt about it. The Koran says: ‘The Sun runs….’ Nevertheless, they say that the Sun stands in place and the Earth moves. This contradicts the Koran. Ignoring the Koran and adopting modern theories is not something a Muslim can do. A Muslim must follow the Koran.»

På den annen side så tror 1 av 4 amerikanere at han har rett!

Kun én muslim har mottatt Nobelprisen i fysikk: Abdus Salam. Han forlot Pakistan i 1974 da Ahmadiyya-bevegelsen ble erklært som ikke-muslimsk av det pakistanske parlamentet. Ahmadi-muslimer var de første som emigrerte til vestlige land. Abdus Salam mottok Nobelprisen i 1979, men var da offisielt ikke lenger muslim ifølge «ekte» muslimer.

 The Commentator