Kort

CIA-tjenestemenn i sin egen verden har tilsynelatende vanskelig for å ta innover seg fakta på bakken.
New York Times

Les også

Les også