Kort

VG. Flere hundre millioner gikk til aktiviteter som konferansevirksomhet eller opplysningskampanjer som ikke direkte kommer mennesker i nød til gode.

Les også

Les også