Kort

Færre anmeldte hatforbrytelser. De som lever av å bekjempe dem, mener det ikke avspeiler realiteten.
VG/NTB

Les også

Les også