Grete Brochmann: Mer kontantstøtte gir mer sosial dumping, økt trygdeeksport, svekket integrasjon.
Klassekampen/NTB