Gruppeleder i Drammen Ap, Masud Gharahkhani, tar et kraftig oppgjør med islamistisk ekstremisme:

«Skal vi lyk­kes med å fremme til­hø­rig­het til Norge, må vi hindre fram­veks­ten av iso­lerte mil­jøer. Eks­tre­mis­ter som idea­li­se­rer Tali­ban og al-Qaida har ingen plass i det norske demo­kra­tiet. Da må vi få bukt med folk som Arfan Bhatti og Ubaydul­lah Hus­sain. Ung­dom­mene våre for­tje­ner bedre for­bil­der. Et sær­skilt ansvar påhvi­ler for­eldre og oss ledere med inn­vand­rer­bak­grunn for å ikke la vår ung­dom bli et lett bytte for kyniske eks­treme krefter.»

Dagsavisen

Les også