I enkeltuker har over 40 prosent av alle pågrepne i Oslo vært utenlandske statsborgere uten bosted eller arbeid i Norge. VG

Les også