Kort

Thorium er testet som kjernebrensel i Halden-reaktoren. Store reserver av stoffet finnes i Norge.
NRK Østfold

Les også

Les også