Politimannen som skjøt en 69-åring i Husby slik at han døde, risikerer tiltale for legemsbeskadigelse med døden til følge. Tiltale vil bety at våpenbruken var ulovlig.

Politimannen har skaffet seg advokat.

Det var dette dødsfallet som ble brukt som påskudd av mobben som senere brente ned biler og hus i Husby og ellers i mange andre forsteder til Stockholm.

Skulle politimannen bli tiltalt vil det kunne ha en demoraliserende virkning på politiets innsatsvilje. De risikerer allerede livet. Hvis de i tillegg risikerer tiltale hvis de forsvarer seg, må man regne med et unnfallende politi. De beste vil slutte eller søke seg vekk fra førstelinjetjeneste.

Bare det at politimannen mistenkes er sterkt demotiverende for politiet i den pressede situasjonen de opplever.

Polismannen fick en advokat förordnad den 23 maj men har ännu inte blivit formellt delgiven brottet i ett första förhör.
– Jag hoppas att det förhöret ska kunna hållas så snart som möjligt, säger Johan Eriksson.
En orsak till att polisen gick in i den aktuella lägenheten var att en kvinna, mannens sambo, också befann sig där inne och kunde vara i fara. Trots utdragna förhandlingar vägrade den 68-årige mannen att ge upp. Han hade dessförinnan gått runt i bostadsområdet med den stora kniven.
Detta skedde den 12 maj.
Enligt advokaten anser sig piketpolisen ha agerat helt «by the book», och beklagar den tragiska utgången.
– Efter de omständigheter som rådde anser han att han hade rätt att använda sitt skjutvapen, säger Johan Eriksson.
– Vi kommenterar inte den pågående förundersökningen, säger Varg Gyllander, informationsansvarig vid Polismyndigheten i Stockholm.
Det blir nu avdelningen för interna utredningar vid Rikspolisstyrelsen som ska kartlägga hela förloppet i insatsen. Förundersökningsledare är åklagare Eva Finné vid riksenheten för polismål.
Polisens rätt att använda skjutvapen är noga reglerad i lag.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16859909.ab