Nytt

De pyntelige arbeidsledighetstallene inngår gjerne i glansbildet som fra regjeringshold tegnes av det norske samfunnet, men for å finne ut hvor mange som i virkeligheten står utenfor arbeidsmarkedet, trengs det nesten et etterretningsapparat.

Statskringkastingens distriktskontorer er ikke dårlige i så henseende. NRK Hedmark og Oppland plukket nylig opp en opplysning gitt av en lokal NHO-direktør og to ditto NAV-direktører i en artikkel med tittelen «Vårt ubenyttede potensiale» – tidligere publisert i Østlendingen, Glåmdalen og Valdres:

Nesten 25 prosent eller hver fjerde person mellom 18 og 67 år i de to innlandsfylkene er hverken i jobb eller utdanning. Og det skyldes ikke at bedriftene ikke trenger folk, men angivelig fordi de heller lar være å ansette overhodet enn å ansette noen som ikke svarer helt til deres forventninger.

Andelen på landsbasis oppgis i samme artikkel å være ca. 20 prosent.

Det betyr i praksis at en arbeidskraftreserve som med en smule opplæring, og kanskje en smule toleranse for kandidater som ikke fullt ut behersker visse sosiale koder, kunne fått et verdigere og mer produktivt liv, til stor hjelp for de offentlige finansene.

Det sier seg selv at innvandringen ikke løser dette problemet, men snarere forsterker det: både gamle og nye borgere blir skviset ut. Paven snakker om mennesker som kastes, og dette er et utmerket eksempel i så måte.

 

– Arbeidsgivere stiller for høye krav