Nytt

Ville du likt tanken på at det du skriver blir notert ned av dine motstandere og spredd rundt i hele verden?

Av og til er virkeligheten verre enn du kan forestille deg. I Sandnes har man fått en politisjef som tør å snakke der andre tier, men visste han at enkle leserbrev til Stavanger Aftenblad ble notert ned og gitt ut i årsrapporten til OIC?

OIC er Organisasjonen for islamsk samarbeid, engelsk: Organization of the Islamic Conference (OIC), samarbeidsorganisasjon for islamske land. OIC ble formelt opprettet 1971 etter initiativ fra toppmøtet mellom statslederne i de islamske landene 1969. 57 medlemsland (2006), inkludert Palestina; for det meste afrikanske og asiatiske land, ett europeisk (Albania) og to amerikanske (Surinam og Guyana). Se for øvrig tabell. OICs hovedorgan er toppmøtet mellom statslederne, som avholdes hvert tredje år. Et permanent sekretariat har sete i Jidda, Saudi-Arabia. Generalsekretær fra 2005 er Ekmeleddin Ihsanoglu fra Tyrkia.

OIC bygger på den historiske og kulturelle samhørigheten mellom de islamske landene, men forutsetter ikke ideologisk eller religiøst fellesskap. Innen rammene for OIC har det blitt opprettet ulike samarbeidsorganer, bl.a. en islamsk utviklingsbank, en egen kulturkommisjon og et internasjonalt nyhetsbyrå. (Store norske leksikon)

I rapporten fra 2012 kan vi lese at:

Norway: Town’s police chief warns of the bad sides of Islam

– The newly appointed police chief of Sandnes (Rogaland), Steinar Langholm, said that threats and pressure on Christian converts showed Islam’s bad sides. He had previously written letters to the editor to Aftenbladet about Islam, saying that protected dhimmis had less rights than Muslims, while the ‘unprotected’ would be killed if they did not become Muslims. Hamzah Ahmed Rajpoot, a political scientist who thought Langholm spread lies about Islam, said: “This is nonsense and the allegations have no basis, neither in the Koran nor the practice of the Prophet Muhammad.”

Langholm, also a deputy of Progress Party in the Stavanger city council, said he saw in Islam something he did not like, adding: “Islam is a lot. From one extreme to the other. But there are sides of Islam which are problematic in our democracy.

Jeg lurer på om alle de journalistene i Norge som er så opptatt av overvåking, har brukt litt tid på muslimske lands forhold til ytringsfrihet og konsekvensene av hva vi her kan se.

Jeg tviler på at Langholm liker å bli sitert i samme rapport som for eksempel Lars Hedegaard, ikke fordi Hedegaard er tvilsom, men fordi hans skjebne ikke er særlig misunnelsesverdig.

Dette kan ikke bety annet enn at norske borgere overvåkes av krefter som er villige til ta i bruk brutale midler for å nå sine mål. Vi kan bare tenke oss fortsettelsen.