Nytt

Det muslimske brorskapet møter motstand i sine forsøk på å bruke det politiske mandatet til å prege den egyptiske statens praktiske politikk, skriver New York Times.

Til tross for at den nye grunnloven ble presset igjennom, og en rekke høyesterettsdommere er blitt fjernet fra sine embeter, er ikke brorskapet i nærheten av å utøve kontroll over sikkerhetsapparatet eller byråkratiet, som ikke stoler på islamistene — og hvis tjenestemenn stort sett er de samme som under Mubarak.

“If you think of the main pillars of the bureaucracy, the Brotherhood has not gotten control of them yet, and I don’t think they will completely,” said Hani Shukrallah, 62, the left-leaning editor of an English-language state news Web site who was recently asked to retire by its new management. “There are so many people who are very difficult to bring to heel,” he said. “I think we are in for several years of turbulence where state power is diffused.”

Dette betyr naturligvis ikke at brorskapet ikke forsøker å konsolidere makten ved å sette inn flere av sine folk i statsapparatet.

The analysts say that Mr. Morsi is clearly working to install networks of allies over key parts of the state. He has named Brotherhood members as governors in 7 out of 28 provinces. In a recent cabinet shake-up, he named another Brotherhood member as minister of local development, who under the new Constitution could have new powers over day-to-day local government.

Den reelle maktkampen i Egypt finner altså sted i kulissene, hvilket gjør det ekstra vanskelig å si noe om hvordan den går.

 

Brotherhood Struggles to Translate Power Into Policy in Egypt