Nytt

President Mohamed Morsi holdt en tale i FN som klart viser hvilken side han står på. Han utfordret Barack Obama og USA på flere måter. Blant annet snakket han om at Innocence of Muslims er ledd i en «organisert kampanje mot islam». Ordet «organisert» er indirekte et angrep på Obamas fordømmelse av videoen.

Obama fordømte videoen for at det ikke skulle herske noen tvil om at dette var enkeltpersoners verk, noe myndighetene ikke hadde kunnskap om, og gjerne skulle sett ugjort.

Men ved å si at videoen er ledd i en organisert kampanje reiser Morsi spørsmålet om hvem som står bak. Naturlig nok.

Aftenpostens Martin Skjæraasen har benyttet samme Washington Post-artikkel som document.no, men han har misset det avgjørende ordet «organisert», dermed kan Aftenposten fremstille Morsi som moderat. Avisen kan endog tillate seg å smugbeundre ham for å våge å stå opp mot USA, som en annen kong Sverre:

Egypts president talte Barack Obama midt imot om filmstriden

“The obscenities that I have referred to that were recently released as part of an organized campaign against Islamic sanctities are unacceptable,” Morsi said, referring to a crude YouTube video called “Innocence of Muslims” that mocks Islam.

“We reject this. We cannot accept it,” Morsi said, his voice thin with anger. “We will not allow anyone to do this by word or deed.”

I Aftenposten blir dette til:

– Fornærmelsene mot profeten Muhammed er en del av et angrep på islamsk kultur og religion. Vi motsetter oss dette. Vi kan ikke akseptere det, sa han.

Denne nedtoningen er ikke uvanlig i Aftenposten når man vil dreie storyen i den retning man ønsker. Men det blir da en annen historie.

Washington Post-artikkelen er preget av hvor uforsonlig Morsi opptrådte, til å være hans debut på den internasjonale scene, i det landet Egypt er mest avhengig av.

Morsi nevnte ikke drapene på ambassadør Stevens, eller stormingen av ambassadene. Krigen han var opptatt av var krigen mot islam.

In an address before the U.N. General Assembly that marked his debut as an international statesman, Egypt’s first democratically elected president presented an unapologetically Islamic view of world events and Egypt’s role in them. He said outrage over insults to Islam does not justify violence but said nothing directly about the attack two weeks ago on the U.S. Embassy in Cairo.

And his assertion that the YouTube video was part of an organized assault risked undermining U.S. attempts to disavow it, although Morsi did not explain who he thought was behind the campaign.

Aftenposten tar heller ikke med at Morsis stemme var tynn av sinne. For Morsi var fornærmelsen mot Profeten hovedsaken. Derfor vil Egypt ha forbud mot blasfemi, et globalt forbud, slik Khomeinis fatwa var global. Google skal m.a.o underlegges sharia.

“Egypt respects freedom of expression,” said Morsi, who was the candidate of the Muslim Brotherhood movement once banned by the U.S.-backed secular dictatorship of Hosni Mubarak. But “not a freedom of expression that targets a specific religion or a specific culture.”

Dette var konfrontasjonslinje, og stikk i strid med hva Obama sa. Obama forsøkte å vise at det var et felles grunnlag man kunne stå på: fordømmelse men samtidig en erkjennelse av at ytringsfriheten er vanskelig å begrense i en åpen verden. Dette avviser Morsi. Han vil ha sensur og han krever det må gjelde alle. Stort tydeligere kan man ikke vise at islamismen er uforenlig med et moderne samfunn hvor det hersker frihet for alle. I Morsis verden vil det kun være frihet for tradisjonelle muslimer.

Likevel presterte Fredsforskningsinstituttets Kristian Berg Harpviken å si til NRKs morgensending at Morsi var en medgjørlig mann som gjerne ville komme til forståelse med Vesten.

Det var Morsi som satte grensene fra FNs talerstol, slik han gjorde det i intervjuet med Nytimes.com

In his address, Morsi never mentioned the United States, Egypt’s largest foreign benefactor, but much of his message appeared aimed at setting boundaries for his country’s new relationship with the West.

Morsi nevnte ikke fredsavtalen med Israel, men snakket mye om Israels okkupasjon og atomvåpen, og det uakseptable ved preventive angrep.

Morsi also said Egypt would argue forcefully for the rights of Palestinians and for an end to what he called illegal occupation of Arab lands, a reference to Israeli occupation of the West Bank. He said nothing about Egypt’s peace treaty with Israel, the basis for about $1.5 billion in annual U.S. aid.

The Egyptian president denounced Israel’s presumed nuclear weapons, a stockpile built outside the international arms control treaty. And in a further challenge
to Israel and its U.S. ally, Morsi warned against “irresponsible policies or arbitrary threats.” That was a reference to the looming possibility of a unilateral Israeli military strike on Iran’s nuclear facilities.

Jungelens lov

Et forkjøpsangrep – Morsi siktet åpenbart til et israelsk angrep på Iran – ville være det samme som å godta jungelens lov, sa Morsi.

“The acceptance by the international community of the principle of preemptiveness, or the attempt to legitimize it,” Morsi said, “is itself a serious matter and must be firmly confronted to avoid the prevalence of the law of the jungle.”

Dette var et varsel om at Egypt kommer til å stå på Irans side hvis Israel og/eller USA skulle ty til et preventivt angrep mot Irans atomvåpenprogram.

Summen av signaler i Morsis taler må fylle utenriksdepartementene i Vesten med alarm. Hvis man legger sammen alt han ikke nevnte – støtten fra USA, fredsavtalen, unnlatelsen av å fordømme mobbens herjinger, og det han nevnte – kravet om sensur, fordømmelse av Israel – så er svaret entydig negativt for vestlige ønsker. Det kan ikke unnlate å gjøre inntrykk.

At Morsi fra FNs-taler ikke fordømte volden mot ambassader og diplomater i utvetyde ordelag, (but said nothing directly about the attack two weeks ago on the U.S. Embassy in Cairo) er utrolig, men ikke tilfeldig. At han kale videoen et organisert angrep på islam var heller ikke tilfeldig, og tilsvarende illevarslende.

Det er heller ikke oppløftende at norske medier ikke ser ut til å vite hvilken side de skal stå på. (Både Aftenposten og document.no har benyttet samme artikkel i Washington Post).

Egypt’s President Morsi tells U.N.: Insults to Muhammad ‘unacceptable’