Nytt

Den religiøst stengeste indonesiske provinsen Aceh, som har gått lengst i gjeninnføring av sharia-lover, har i det siste stengt 17 kristne undung-undung’er i Aceh Singkil-distriktet, eller hva vi ville kalle bedehus, snarere enn kirker.

Påskuddet har vært at bedehusene har manglet byggelisens, samt kravet om at det i Singkil-distriktet, der en sjettedel av innbyggerne er kristne, bare har lov til å ha en kirke, og 4 bedehus (til å betjene ca. 20.000 mennesker..)

Andre peker på hvordan den islamske ekstremist-organisasjonen FPI i langt tid har forlangt at byggene skulle lukkes.

http://www.thejakartaglobe.com/lawandorder/church-row-a-dark-time-for-aceh/516998