Nytt

Japan og Kina inngikk i desember en avtale om at den bilaterale handelen skulle foregå i yuan. Kina er på vei mot å la yuan bli en internasjonal valuta.

Da vil myndighetene måtte gi fra seg kontrollen med valutakursen.

En vedvarende kritikk mot Kina har vært en kunstig lav valutakurs for å stimulere eksporten.

Men Kinas maktambisjoner er større. Skal Kina bli en verdensmakt må yuan bli en internasjonal valuta.

Avtalen mellom Kina og Japan om å handle med hverandre i yuan kan være et viktig skritt. Vi snakker om verdens andre og tredje største økonomi med en samhandel verdt 260 milliarder euro i året.

Hvis yuan skal bli en flytende valuta med full konvertibilitet, utsetter Kina seg for svingningene på internasjonale markeder.

Det er en interessant avveining Kinas ledere må foreta: hvor sterkt er ønsket om å bli en verdensmakt? Da må Kina integreres i det internasjonale systemet.

Full konvertibilitet vil bety at Kina legger noe av sin skjebne i andres hender. Det kan åpne Kina på en annen måte enn før, ved at det skaper avhengighet. Kina kan ikke lenger gjøre hva det vil.

The exchange rate of the yuan is presently set not by currency exchange markets but rather by the Chinese central bank. It defines the corridor in which the yuan can fluctuate in relationship to the dollar.

Transferring money between foreign countries and China is a huge bureaucratic endeavor. And investments of Chinese companies abroad and foreign companies in China require double approval: Chinese authorities must first approve the business deal and then the central bank must approve the exchange of yuan in dollars.

The move to internationalize the renminbi would mean «fully opening the Chinese financial markets to foreign investors,» maintains economist Barry Eichengreen from the University of Berkeley. The state, he says, would have to keep out of banks’ lending operations, state-owned companies and local governments would be subject to tighter budget controls, and China would have to end its practice of stimulating exports with low yuan exchange rates. All this, argues Eichengreen, «would require fundamental changes in China’s development model.»

Chinese yuan could become second world currency