Peder Jensens litterære liv som Fjordman blir gått etter i sømmene, i lys av 22/7, og det man finner er ubehagelig. Fjordman lot språket løpe av med seg.

TV2 offentliggjorde i går en artikkel Fjordman hadde på Gates of Vienna i 2008, som omhandlet Nederland. Jensen/Fjordman har samlet en overordentlig stor mengde fakta, som han dynger på hverandre slik at leseren nesten segner. Bevismengden er så stor at han kan begynne å generalisere, og konklusjonen, i lys av bevismaterialet, synes klar.

Such incidents demonstrate that the authorities throughout Western Europe are now dedicated to implementing continued mass immigration and Multiculturalism no matter what the natives think. If they object, they will be silenced. The Dutch voted “no” by a very large margin to the proposed EU Constitution that will formally dismantle their country, as did Irish and French voters, but they are simply ignored. At the same time, the EU elites obediently respond to calls from Islamic countries to ban “stereotypes and prejudice” targeting Islam. European political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are thus collaborators and traitors and should be treated accordingly.

Kollaboratører og forrædere er imidlertid risikable ord, som etter 22/7 kommer tilbake og hjemsøker Jensen.

Men det står mer.

Fjordmans retorikk er preget av en utålmodighet, et brennende ønske om å gjøre noe, og få folk til å våkne. Men han synes å glemme at samfunnet består av mange krefter og at en som representerer en motstemme må avstemme sitt budskap. Når han går inn for bevæpning har han tatt et stort steg inn i risikabelt terreng.

My advice to Westerners in general is to arm themselves immediately, first of all mentally with knowledge of the enemy and pride in their own culture and heritage, but also physically with guns and the skills to use them. Friedrich Nietzsche stated in the nineteenth century that “God is dead.” In the early twenty-first century it would be fair to say that “The State is dead,” the replacement God in which we placed our trust after the other God died.

Jensen har forsikret at han aldri har tatt til orde for vold, men disse ordene står der og er vanskelig å løpe fra.

Da tv2.no spurte ham om en kommentar til hvordan han både kan være mot vold og støtte retten til å bære våpen for å forsvare seg, svarer han slik onsdag.

– Jeg er tilhenger av både det første og det andre Grunnlovstillegget i USA, det vil si ytringsfrihet samt retten til å ha våpen, og har aldri lagt skjul på dette. Det ser jeg heller ingen grunn til, skriver Peder «Fjordman» Jensen i en e-post til tv2.no.

Men Europa er ikke USA. Hvis Fjordman hadde tatt inn over seg alle de hendelser han beskriver og medienes og myndighetenes uvilje mot å konfrontere dem, så ville han visst at disse samfunnene rommer store indre spenninger. Da går man ikke ut og ber om bevæpning.

Fjordmans retorikk minner mye om marxist-leninistenes. Den samme militans, den samme utålmodighet og oppfatning av seg selv som en avantgarde som vet og har rett til å mene på vegne av andre. Man driver politikk som i en rettssal der man fremlegger beviskjeder som logisk skal tvinge frem en bevisst konklusjon. Men det er ikke slik demokratiet funger. Fjordman burde stolt mer på folks dømmekraft. I stedet fortviler han.

Every single day we get more evidence that the authorities are totally incapable of protecting any semblance of security and freedom for its citizens. The only thing the state still seems to be capable of doing is indoctrinating our children with hatred of their own civilization and taking away our money so that it can be given to those who colonize our countries and abuse our children, verbally and physically.

Every single day we get more evidence that the authorities are totally incapable of protecting any semblance of security and freedom for its citizens. The only thing the state still seems to be capable of doing is indoctrinating our children with hatred of their own civilization and taking away our money so that it can be given to those who colonize our countries and abuse our children, verbally and physically.

Her er for mye svart/hvitt-tenkning, der man frakjennes enhver legitimitet, jfr. synet på myndighetene. Der Fjordman kunne konstatert en tendens, ser han massive fakta, enten det gjelder skatter, indoktrinering eller sikkerhet. Det er ikke slik man får folk i tale.

My bet is still on Britain, or possibly Denmark, as the first Western country to face a civil war due to Muslim immigration, but the Netherlands is a potential candidate as well. I just wonder whether the Dutch are already a broken nation, mentally speaking. Their political elites have chosen formal surrender and will enforce sharia and ban everybody disagreeing with this as “extremists”. Native Dutchmen will either have to fight back or leave their country behind and watch it die from a distance, as a significant number of them have already done.

Oppfordring til bevæpning er bare en side ved Fjordmans retorikk. Det er synd at han til dels har kompromittert en del ord og uttrykk som er relevante. Andre må nå vise varsomhet for å unngå å bli trukket ned i hullet disse ordene har skapt.

Will Holland Survive the 21st Century?

Fjordman støtter retten til å forsvare seg med våpen «mot fienden»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.