Meldingene fra Libya tyder på fullt opprør. Gaddafi setter inn brutal vold, men det vekker bare enda mer vrede. Diktatorens dager ser ut til å være talte.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.