I dag er jeg skikkelig lat og har behov for kraftig energitilførlsel for å bli ferdig med deg jeg skal gjøre. Mendelssohns 4. symfoni, også kalt Den italienske, passer fint. Vi hører første sats med New York-filharmonien og Leonard Bernstein.

Les også