En ansatt på en barneskole i Devon, Storbritannia, går til sak mot skolen og kommunene for diskriminering pga hennes kristne tro. Datteren ble sendt hjem fordi hun angivelig hadde snakket om Jesus med andre elever. Da moren protesterte ble hun suspendert i fire måneder og fikk en advarsel. Nå mener moren, Jennie Cain, at skolen er anti-kristen.

Cain er bare en i en rekke saker hvor kristne, særlig i offentlig tjeneste, får en ublid behandling pga sin tro. Det kan være en ytring, eller et kors. De kristne mener at det råder en fiendtlig stemning mot kristne, og at det samme ikke ville ha skjedd hvis de var fra en annen tro.

Cain er resepsjonist ved Landscore Primary School, in Crediton, Devon. Hennes datter på fem år, Jasmine, er elev ved skolen.

She claimed her daughter Jasmine, who is a pupil at Landscore, had come home from school in tears after being told off by a teacher for talking to another pupil about Jesus, Heaven and God.

Mrs Cain, 38, then wrote an email she claimed was private to 10 close friends from her church to ask for prayers for her daughter and the school

E-posten kom på avveie eller ble lekket bevisst til rektor Gary Read, som straks innledet en granskning av saken som mulig profesjonelt overtramp. Cain forsto ikke hva hun var anklaget for. Hun hadde kun bedt om forbønn.

Read sier i etterkant at det sto noe ukorrekt i brevet, men vil ikke si hva. At et brev som kommer på avveie kan bli brukt til å reise sak, reiser mange etiske og juridiske spørsmål.

Cain ble funnet skyldig i grov uforstand i tjenesten av et utvalg. Hun fikk en advarsel og kunne vende tilbake til arbeid i juni. Men hun sier hun merker en fiendtlig stemning. Hun vil ha svar på: hva hun egentlig gjorde feil.

At noe en fem år gammel jente sier på skolen kan bli en arbeidsdisiplinærsak, er noe hun ikke kan forstå.

Mrs Cain said she was subsequently investigated by an internal panel and found guilty of serious misconduct. She she appealed and lost.

She said the appeal panel reduced her penalty from a final written warning to a straight written warning and she returned to work in early June.

However, Mrs Cain claims she has been victimised and harassed because of her faith since her return.

Sean Kehoe, senior partner of the law firm Advance Legal who is representing Mrs Cain, said she had launched her claim against the governors of the school, Mr Read and Devon County Council.

He said: «No one ever seemed able to answer the simple question of what exactly Jennie had done wrong.

«We say there is an undercurrent of anti-Christian sentiment which she has come up against. If she had been from another religious background, nothing would have happened.

«Compensation for injury to feelings is not capped, but Jennie is not doing this for the money.»

Man kan spørre om kristne her kopierer muslimers opplevelse av å bli krenket. Alternativt at det hersker en kristenfiendtlig holdning i visse miljøer hvor det multikulturelle står sterkt, særlig i offentlig sektor, som gjør det vanskelig for kristne å være ansatt eller elever. Det kan få store følger for forholdet mellom den innfødte befolkning og myndighetene, og mellom innfødte og religiøse grupper som det blir tatt mer hensyn til. Spørsmålet er hvor mange briter som med tiden vil identifisere seg med Jennie Cain.

Christian primary school receptionist sues over religious discrimination

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.