Tyr­kias stats­mi­nis­ter fore­slo fre­dag at Israel blir ute­stengt fra FN så lenge ope­ra­sjo­nen i Gaza pågår. Men uten­riks­mi­nis­te­ren avslo å bryte for­bin­del­sene.

Israel should be bar­red from the Uni­ted Nations while it ignores the organization’s calls to stop figh­ting in Gaza, Turkey’s prime minis­ter decla­red Fri­day, urging the world not to turn a blind eye to Israel’s “sava­gery.”

How is such a coun­try, which totally ignores and does not imple­ment reso­lu­tions of the U.N. Security Coun­cil, allowed to enter through the gates of the U.N.?” Recep Tayyip Erdo­gan said.

Erdo­gan spoke before U.N. Secre­tary-Gene­ral Ban Ki-moon arrived in Ankara to discuss the con­flict. Erdogan’s com­ments reflected a growing anger in Tur­key, Israel’s best fri­end in the Mus­lim world, over Israel’s Gaza ope­ra­tion.
..
The U.N. buil­ding in Gaza was hit while the U.N. secre­tary-gene­ral was in Israel,” Erdo­gan said. “This is an open chal­lenge to the world.”

ANNONSE

Tyr­kia og Israel har gode for­bin­del­ser. Reto­rik­ken skal nok avlede reak­sjo­nene i befolk­nin­gen.

Men lederne tar det ikke så nøye med å frem­sette påstan­der som går len­ger enn for­døm­melse og gir et helt skjevt bilde av hva som er hva:

Erdo­gan said the Isla­mic mili­tant group Hamas does not have spec­i­fi­cally mili­tary instal­la­tions or hea­dquar­ters in Gaza, as alleged by Israel, and civi­li­ans were becoming vic­tims of attacks on hos­pi­tals and mos­ques.

Kon­se­kven­sen av det Erdo­gan sier er at Israel kun er ute etter å drepe sivile, og at angre­pene ikke har mili­tær verdi.

Tur­kish PM: Israel should be bar­red from UN

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629