Nytt

Hvis det ikke skjer noe med aktivitetsivået vil det være like mange muslimer i moskeene på fredager som kristne i kirkene på søndager ved midten av århundret, går det frem av nye fremskutte prognoser for Storbritannia.

Studiene advarer menighetene og de kristne: hvis folk ikke blir mer aktive vil andre religioner, først og fremst islam, gjør seg gjeldende.

The projections show that, if the Churches do not reverse their historical decline, there will be more active Muslims than Christians in Sunday services across Britain before the middle of the century.

Allerede i 2020 kan det være like mange i moskeen som går til katolsk messe.

The increasing influence of Islam on British culture is disclosed in research today that shows the number of Muslims worshipping at mosques in England and Wales will outstrip the numbers of Roman Catholics going to church in little more than a decade.

Projections to be published next month estimate that, if trends continue, the number of Catholic worshippers at Sunday Mass will fall to 679,000 by 2020.

By that time, statisticians predict, the number of Muslims praying in mosques on Fridays will have increased to 683,000.

The Christian Research figures also suggest that, over the same period, the number of Muslims at mosques will overtake Church of England members at Sunday services.

Den anglikanske kirke påpeker at mange idag går i kirken på andre dager enn søndager.

Folk er opptatt av den kristne kulturarven, men det betyr ikke nødvendigvis at de går i kirke. Man kan heller ikke kommandere folk til å tro. Hvordan skal omsorgen for kulturarven komme til uttrykk? Tomme benkerader betyr ikke nødvendigvis likegyldighet, slik om det ofte tolkes slik. Religiøsiteten har funnet andre uttrykk.

The figures, based on Government and academic sources and the latest edition of Christian Research’s Religious Trends, come amid growing tensions over the place of Muslims in British society


Muslims ‘to outnumber traditional churchgoers’