Nytt

I 1992 immigrerte matematikeren Avraham Trakhtman fra Russland til Israel. Den akademiske arbeidsløsheten er høy i Israel, ikke minst på grunn av de mange høyt kvalifiserte russiske innvandrerne som har kommet til landet de siste 20 årene. Trakhtman fikk derfor ikke arbeid som matematiker før i 1995, og forsørget seg selv som anleggsarbeider og dørvakt i flere år.

Nå har han løst et matematisk problem som har vært regnet som uløselig – «The Road Coloring Problem»:

The «Road Coloring Problem» was first posed in 1970 by Benjamin Weiss, an Israeli-American mathematician, and a colleague, Roy Adler, who worked at IBM at the time.

Weiss said he believed that given a finite number of roads, one should be able to draw up a map, coded in various colors, that would lead to a certain destination regardless of the point of origin.

For eight years, he tried to prove his theory. Over the next 30 years, some 100 other scientists attempted to as well. All failed, until Trakhtman came along and, in eight short pages, jotted the solution down in pencil last year.

Med andre ord har Trakhtman bidratt til den etterhvert lange listen over produkter og oppfinnelser SV ønsker å klare seg uten.