Nytt

En gruppe britiske muslimer hevder at oppføringen av en fabrikk som produserer dyrefor er et brudd på deres religiøse rettigheter. Dyreforet skal inneholde kjøtt fra griser, og den planlagte fabrikkens nabolag mener at griser i form av utslipp fra produksjonen vil regne ned over deres hjem, og så og si tvinge dem til å inhalere gris:

The Coton Park Residential Association [CPRA] said they have received complaints from Muslims – who are directed to not eat pork by the Qur’an – and are taking the matter very seriously. Muslim families are worried that the pet food factory will infect the air with pork emissions and violate their religious beliefs

One family who live less than 100 yards from the proposed factory, but who did not wish to be identified, said: «A significant proportion of meats used in the pet foods processes are pig meat. Our religion expressly forbids us to consume pig meat in any form.

Because of the way in which this meat material will leave the factory and give that the area can be ‘rained upon’ we will be consuming pork via inhalation of this ‘rain’.

Klagerne sier at også klærne deres vil bli forurenset av gris som vil regne ned over nabolaget, og mener at fabrikkledelsens forsikring om at det ikke vil bli benyttet kjemikalier ved behandlingen av utslippet bekrefter anklagene.

Talsmannen fra CPRA, Grant Scott, forklarer at styret ikke hadde tatt en slik problemstilling med i betraktningen da de godkjente fabrikken, men mener det er et viktig spørsmål da det åpner for flere klagemuligheter:

«It was something we hadn’t taken on board before but it’s definitely important and is a very delicate issue.

If Muslims are unhappy about it, then Jews may complain for the same reason, and Hindus may complain because of their beliefs about cows being sacred animals. There is a significant Muslim element in our area, so there is a potential problem.»

I følge de muslimske klagerne er en muslim forpliktet til å holde seg ren spirituelt, mentalt og fysisk. Tillatelsen til å oppføre den påtenkte fabrikken er derfor en krenkelse av religionsfriheten til fordel for økonomisk grådighet:

«Abstention from eating flesh of swine is one of the obligations a Muslim must observe to attain purity of the soul and of the human nature. Therefore, we believe that not only will we be contaminated but also our faith by the owners of this proposed pet food plant.

In this country we are allowed the right to follow our religion and religious beliefs. By allowing this plan to go ahead our religious rights are being swept to one side for what appears to be economic greed.»

På bakgrunn av klagene er det satt i verk en helse- og miljøundersøkelse rundt fabrikkens potensielle effekt på nærmiljøet, og en bestemmelse om fabrikkens fremtid er ventet i september. En tidligere rapport har imidlertid konkludert med at utslippene fra den foreslåtte produksjonen ikke skulle ha noen effekt på luftkvaliteten eller lukt i det aktuelle nabolaget.

The pet food company said there is an ‘almost 99% guarantee’ the smell of pork would not reach the Coton Meadows residential area.

A statement from Butchers Pet Care said: «The majority of our natural products are beef and poultry. Pork ingredients account for less than 10% of our range. We would like to reiterate that we do not burn any animal materials.»

The Daily Mail: Muslims protest over pet food factory that could ‘rain down’ pork