Kommentar

Demokrati eller døden

Man må gå til kilder som behersker arabisk for å fange opp ting som skjer i araberlandene. Amir Taheri skriver at det er vestlig demokrati som er den største trusselen mot islam, med henvisning til en bok skrevet av en langvarig og nær medarbeider av Osama bin Laden, Yussuf al-Ayyeri. «The Future of Iraq and The Arabian Peninsula After The Fall of Baghdad» er gitt ut av et forlag bin Laden selv startet I 1995. Al-Ayyeri ble drept i en skuddveksling med saudiarabiske sikkerhetsstyrker i juni.

Al-Ayyeri ser menneskehetens historie som en evig kamp mellom tro og ikke-tro (unbelief).

«As far as belief is concerned, the absolutely final version is represented by Islam, which «annuls all other religions and creeds.»»

Unbelief (kufr) kommer i ulike forkledninger, men har alltid som mål å ødelegge troen. Den første formen for ikke-tro var modernismen som ødela kalifatet (Al-Ayyeri sikter trolig til det osmanske riket). Dernest nasjonalismen som splittet muslimene, sosialismen og baathismen (ideologien til Saddams parti). Alle disse ismene er nå nedkjempet i islamske land, ifølge al-Ayyeri. Paradokset er at dette er skjedd ved vestlig hjelp.

Etter at disse truslene mot islam er borte, er det en «clean battlefield» der islam står mot en ny form for ikke-tro, det sekulære demokrati.

«This threat is «far more dangerous to Islam» than all its predecessors combined. The reasons, he explains in a whole chapter, must be sought in democracy’s «seductive capacities.»»

Det verste som kan skje: Får muslimer sansen for demokrati og velstand, kan det føre til at de oppgir jihad og martyriet. Derfor er det, ifølge al-Ayyeri, av vital betydning å hindre normalisering og stabilisering i Irak.

«If democracy comes to Iraq, the next target [for democratization] would be the whole of the Muslim world,» Al-Ayyeri writes. … Al-Ayyeri says Iraq would become the graveyard of secular democracy, just as Afghanistan became the graveyard of communism. The idea is that the Americans, faced with mounting casualties in Iraq, will «just run away,» as did the Soviets in Afghanistan. This is because the Americans love this world and are concerned about nothing but their own comfort, while Muslims dream of the pleasures that martyrdom offers in paradise.»

Fra New York Post. Funnet via watch.

Les også

-
-
-
-
-
-