Et liv med å følge Kristus er annerledes enn et liv vi lever for oss selv.

Vi blir nødt til å ta en bevisst beslutning, vi må gjøre endringer som noen ganger vil være nesten uforståelige, og fremfor alt må vi være villige til å endre.

Fordi retningen i livene våre endres når vi går med Jesus som modell, dit Kristus leder oss. Og på den reisen vil vi forandre oss enda mer. Så mye at hvem vi er på slutten av turen kan ha lite eller ingenting til felles med hvem vi var da vi begynte å gå.

Tross alt har etterligning ett formål: Å gjøre oss mer kristuslike. Slik at vi kan bli den beste versjonen av oss selv, til hvem Gud skapte oss til å være.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

7. søndag i treenighetstiden

En salme av David:
Herre, hvem får holde til i ditt telt,
hvem får bo på ditt hellige fjell?

Den som gjør rett og er hel i sin ferd
og taler sannhet fra hjertet.

Han sverter ingen med sin tunge.
Han gjør ikke ondt mot sin neste.
Han bringer ikke vanære over sin nabo.

Han ser med forakt på den som er forkastet,
men ærer dem som frykter Herren.
Han bryter ikke sin ed,
selv om det blir til det onde for ham selv.

Han tar ikke renter når han låner ut penger.
Han mottar ikke bestikkelser til skade for en uskyldig.

Den som lever slik, skal aldri vakle.

Salmene 15

 

Välkommen till nya Tankar för söndagen, den sjunde söndagen i treenighetstiden, när temat i de svenska kyrkorna är ”Efterföljelse”. Och som vi nämnt tidigare är det ju ett helt självklart tema efter de senaste söndagarna som har passerat och som har fokuserat på – i tur och ordning : Vårt dop, Kallelsen till Guds rike, Förlorad och återfunnen, Att inte döma och Sänd mig. Allt leder fram till idag, och just Efterföljelse.

För när vi tillhör Kristus och vet att vi är inbjudna till Guds rike, när vi har upplevt hur det känns att själv vara förlorad och återfunnen och därför gör vårt bästa för att inte döma andra, utan istället ställer oss i tjänst hos Gud – ja, då återstår ju en viktig fråga: Vad ska vi sikta in oss på, för att hamna där vi vill vara?

Efterföljelse handlar om så mycket, och evangelietexterna för den här söndagen talar mycket om behovet av att förbereda oss på vad som komma skall om vi vill följa Jesus, även på att behöva offra mycket.

Det kommer inte att bli en enkel resa.

Vill man vara lite dramatisk, så kan man kanske påstå att vi byter ut mycket – och många! – i vårt gamla liv när vi börjar ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det där bytet är en vinst på många (alla?) sätt, men det är ett byte, och att släppa taget om saker, tankar, vanor, målsättningar och beteenden som kanske varit en del av våra liv i många decennier är inte enkelt.

Ibland kommer vi till och med att behöva uppleva hur personer som stått oss nära inte längre finns där när vi börjar att vandra med Jesus Kristus. Ibland smyger de nästan omärkbart ut i skuggorna, ibland blir separationerna mer dramatiska.

Men faktum kvarstår: Ett liv i Kristi efterföljelse är annorlunda än ett liv som vi lever för oss själva.

Vi kommer att behöva fatta ett medvetet beslut, vi kommer att behöva göra förändringar som ibland kommer att vara nästan obegripligt stora, och vi kommer framför allt att behöva vara villiga att förändras.

För riktningen i våra liv ändras när vi vandrar med Jesus som förebild, dit Kristus för oss. Och på den vandringen kommer vi att förändras ännu mer. Så mycket att den vi är vid vandringens mål, kan ha lite eller inget alls gemensamt med den vi var när vi började att gå.

Efterföljelsen har ju ett syfte: Att göra oss mer kristuslika. Så att vi kan bli den bästa versionen av oss själva, till den som Gud har skapat oss att vara.

Dagens text blir inte en evangelietext. Istället tänker jag ge dig en psaltarpsalm att fundera över, och söndagens psaltarpsalm tillskrivs kung David, som i den femtonde psalmen beskriver vad som utmärker den som, vid vandringens mål, välkomnas i Guds himmel. Eller, med kung Davids ord och perspektiv: den som får gästa Guds tält och bo på hans heliga berg.

Så lyssna noga. Är det din målbild psaltarpsalmen beskriver? Och var befinner du dig i så fall på din vandring mot målet – kämpar du med att ta de första stegen, eller är du på god väg?

I Psaltaren står det skrivet:

 

En psalm av David:
Herre, vem får gästa ditt tält?
Vem får bo på ditt heliga berg?

Den som lever oförvitligt och gör det rätta
och är sann i tal och tanke.

Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada
och inte smädar sin granne.

Den som föraktar den förkastlige
men ärar dem som fruktar Herren.
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

Den som inte ger lån mot ränta
och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.

Ps 15

 

Hade du och jag kunnat resa tillbaka i tiden för att träffa Jesus och lärjungarna när de vandrade här på jorden, så hade vi kunnat be dem att recitera psalmen ur hjärtat – och de hade klarat det utan problem. De visste hur kung David beskrev den ideala människan. Målbilden. Den vi vill bli så mycket av som möjligt och den vi kan bli om vi har, och följer, rätt förebild.

Det där senare, att inte bara följa en förebild utan följa rätt förebild, kan vara ganska knepigt i dagens samhälle. Det finns många som lockar på oss och frestar oss med än det ena, än det andra. Följer vi just dem, så kommer vi att bli lyckliga, vackra, framgångsrika, friska, ekonomiskt oberoende – ja, det finns nog inga gränser för vad de utlovar i utbyte mot vår lojalitet och, tja, efterföljd.

Kanske har de till och med rätt, och vi kan säkert få en fantastisk tillvaro på många sätt om vi följer någon av alla som ropar och skriker så högt efter oss. Men om vi följer dem, kommer vi då att hamna vid rätt mål? Kommer vi att bli mer av den människa som kung David beskriver i psalm 15 – eller mindre? Det är frågan vi behöver ställa oss.

I början av de här Tankarna ställde jag en annan viktig fråga: Vad ska vi sikta in oss på, för att hamna där vi vill vara? Ja, vad? Eller snarare vem? Det är en retorisk fråga, för du vet redan svaret: Jesus Kristus.

Genom att veta vilken karta som kommer att visa oss en väg genom livet som leder fram till målet, blir allt så mycket enklare. Jesus är den kartan. Hans liv och hans undervisning ger oss allt vi behöver för att hitta rätt väg till vårt mål som är Guds rike – och den Helige Ande är den inre kompass som alltid vill hjälpa oss på den vägen.

Så slappna av. Sikta in dig på målet och släpp taget om det som håller dig tillbaka.

Gud – Fader, Son och Ande – visar dig vägen.

 

Låt oss be:

O kraftens Gud,
som ger oss goda gåvor,
låt din kärlek fylla våra hjärtan,
så att vi älskar dig
och det du har skapat.
Genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Gud välsigne dig!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.