Jean Colombe (c.1430-c.1493).
Forskjellige farger på pergament, 30 x 21,5 cm, Musée Condé, Chantilly.

Illustrasjonen er hentet fra timeboken kjent som Les très riches heures du duc de Berry, som hertugen av Berry bestilte illustrasjoner for hos Limbourg-brødrene i c.1410. Men i 1416 var både bestilleren og alle de tre brødrene borte, så andre kunstnere fullførte verket, som var klart i 1489.

Så vidt jeg kjenner til, er det bare den romersk-katolske kirken som har Skjærsilden (Purgatorio) i sin dogmatikk. Det bibelske grunnlaget finner vi i apostelen Paulus‘ første brev til korintierne, 3,10-15 (DNB 1930):

Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.

Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Hvilken lønn man skal få eller eventuelt tape, sier ikke Paulus noe nærmere om. men det ser ut som om Skjærsilden er noe enkelte må gå igjennom før de kan betraktes som fullstendig frelst.

Mere om Skjærsilden og oppfatningen av den kan man lese i annen del av Dante Alighieris (c.1265–1321) Guddommelige komedie, fullført i 1321.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.