Vi vil invitere til vårt første møte for Lokallaget Lister, som er felles for Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal og Farsund.

Møtet avholdes i Lyngdal tirsdag 22. august.

Dette blir oppstartmøte for vårt felles lokallag:

  • Det blir fellesskap, samtaler og deling av kunnskap over mat og drikke.
  • Vi finner fram til én eller to som kan være kontaktpersoner for hver av byene.
  • Vi planlegger temaer og eventuelle foredragsholdere for kommende møter utover i året.

Inger Linn Holmen og Liv Kjensberg er allerede kontaktpersoner for hhv. Kvinesdal og Lyngdal.

Dere som allerede er medlemmer i lokallaget, melder fra at dere vil delta via lokallagets nettside.

De nye som er interessert, kan ta kontakt via fanen DOC-LOKALLAG/KONTAKT. Dere vil bli kontaktet så langt kapasiteten strekker til.

Lokallagene starter opp igjen med sine møter til høsten, og det er mange lokallag som skal ha sine oppstartmøter. Ta kontakt dersom du vil være med i et lokallag eller dersom det er andre steder i landet du ønsker at det skal etableres lokallag for Document!

Documents lokallag skal være møteplasser hvor du kan treffe «likesinnede» i et fellesskap, gi og få informasjon og delta i diskusjoner med respekt og takhøyde.

Informasjon om hva Document står for, finner du under  OM OSS 
Informasjon om hvordan lokallagene fungerer, finner du OM LOKALLAG
Her kan du se hvilke lokallagsmøter som er annonsert MØTER

Velkommen til lokallag!

Trine Skarvang
koordinator for Documents lokallag

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.