Med de siste dagers begivenheter i Sverige friskt i minne kan det være interessant å trekke frem vurderingen av de enkelte lands integreringspolitikk fra Migrant Integration Policy Index (Mipex). Instituttet vekter integreringspolitikken og rangerer landene på en skala hvor maksimum score er 100.

Mipex har definert tre nøkkeldimensjoner som ligger til grunn for alle avkroker av et lands integreringspolitikk:

  • Grunnleggende rettigheter: Nyter innvandrere rettigheter som kan sammenlignes med statsborgernes innen arbeid, opplæring, helse og ikke-diskriminering?
  • Like muligheter: Får innvandrerne sammenlignbare muligheter/støtte innenfor eksempelvis utdannelse, helse og politisk deltagelse?
  • Sikker fremtid: Kan innvandrere føle seg trygg på sin fremtid i landet; innvilges familiegjenforening, permanent opphold og statsborgerskap?

Basert på landenes score innenfor de tre ovennevnte dimensjonene ble de ulike lands tilnærming til integrering sortert:

  • Omfattende integrasjon. En helhetlig tilnærming som garanterer like rettigheter, muligheter og trygghet for innvandrere
  • Likestilling på papiret. Likhet på papiret betyr at innvandrerne nyter like rettigheter, men ikke like muligheter
  • Midlertidig integrering. Midlertidig integrering betyr at innvandrere nyter grunnleggende rettigheter og like muligheter, men ikke lik sikkerhet på lang sikt
  • Innvandring uten integrasjon. Innvandring uten integrering innebærer at innvandrere nektes grunnleggende rettigheter og like muligheter, selv om de får bosette seg langsiktig i landet

Sverige troner på toppen av denne listen. Ikke noe annet land gir innvandrere bedre vilkår, om vi skal tro det EU-sponsede Mipex. Landet tilbyr også borgere som kommer utenfra EU lik tilgang til utdannelse, arbeidsmarked og det offentlige sosiale sikkerhetsnettet. Sverige har også sterke antidiskrimineringslover.

I den annen ende ligger Saudi-Arabia på den absolutte bunn. De forente arabiske emirater har verdens høyeste andel innvandrere, 88 prosent av UAEs befolkning ble definert som innvandrere i 2020, men landet rangerer blant verdens fire dårligste innen integrering, dog med mer enn dobbelt så mange Mipex-poeng som Saudi-Arabia.

Migrant Integration Policy Index

Kjøp Johan Westerholms bok fra Document Forlag!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.