Hva skal USA med fiender når det har generaler som drar landet ned i søla? To av USAs fremste militære, admiral Michael Gilday og forsvarssjef Mark Milley, har denne uken stått frem og forsvart at de påtvinger soldatene woke-ideologi. Det er en politisering av forsvaret som savner sidestykke.

I Norge er alle enige om å hylle at forsvarssjef Eirik Kristoffersen blir den første til å gå i Pride-tog. Dette er del av den samme vekkelsesbevegelsen som feier over USA.

USAs establishment har omfavnet anti-amerikanisme. Soldatene får høre at det USA de har vokst opp med har så mange synder på samvittigheten at det må renses. Den verste synden står skrevet i ansiktene deres: De er hvite.

Det er nesten ikke til å tro at forsvarssjef og admiral omfavner en ideologi som er anti-hvit. De er mot rasisme i rasismens navn. Normale mennesker blir syke av slik vrøvl, men dette blir forkynt fra amerikanske talerstoler og katetre over det ganske land. De som ikke tuter med, blir ekskludert.

Hva vil være igjen av et stolt land når denne ideologien har rasert landet?

Tucker Carlson sier at USA har slått inn på en vei som ødelegger nasjonen. Woke-ideologene sår hat. De kan komme til å høste krig.

En krig mot en ytre fiende vil ikke USA kunne klare med slike problemer. De ødelegger seg selv innenfra. Kina og Russland kan bare stå og se på.

Europa forstår ikke hva som foregår. De er smittet av den samme syke ideologien. Europa mener at det er enda bedre på woke enn USA.

Vi går urolige tider i møte.

Videoen på Rumble er klar fra kl. 20.30 i kveld på Rumble. Mens dere venter kan dere abonnere på Doc TV-kanalen på Rumble: https://rumble.com/DocTV.

Gi Rumble den oppmerksomheten de fortjener som eneste plattform til nå som ikke har sensurert oss!

Les også