Mange koronaisolerte musikere er kreative på hjemmekontoret, blant annet Daniel Waldron. Han har arrangert og spiller Schuberts berømte Lied for to vanlige oboer, en obo d’amore og ett engelsk horn. (Takk til Therion for tips!)

Les også