Lucas Cranach den yngres (1515–1586) verksted.
Olje på lindetre, 46,5 x 38 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Tysk titel: Paulussturz / Die Bekehrung des hl. Paulus

Beretningen om apostelen Paulus og hans omvendelse underveis til Damaskus finner vi i kapitel 9 i Apostlenes gjerninger, og dessuten i kapitel 22, 1-16 som en innledning til hans forsvarstale da han ble pågrepet i Jerusalem (DNB 1930)

Brødre og fedre! Hør på det jeg nu vil si eder til mitt forsvar! Da de hørte at han talte til dem på det hebraiske mål, holdt de sig ennu mere stille. Han sier da: Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men opfostret i denne by, oplært ved Gamaliels føtter efter vår fedrene lovs strenghet, og jeg var nidkjær for Gud, som I alle er idag; jeg forfulgte Guds vei til døden, bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner, som også ypperstepresten og hele eldste-rådet kan vidne; av dem fikk jeg endog brev med til brødrene i Damaskus, og drog dit for å føre også dem som var der, bundne til Jerusalem, forat de kunde få straff.

Men det skjedde da jeg var på veien og kom nær til Damaskus, da strålte ved middags-tider et sterkt lys fra himmelen med ett omkring mig, og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Jeg svarte: Hvem er du, Herre? Og han sa til mig: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger. De som var med mig, så lyset, men røsten av ham som talte til mig, hørte de ikke. Jeg sa da: Hvad skal jeg gjøre, Herre? Og Herren svarte mig: Stå op og gå inn i Damaskus! der skal bli talt til dig om alt det som du er bestemt til å gjøre.

Da jeg nu ikke kunde se for glansen av hint lys, blev jeg ledet ved hånden av dem som var med mig, og kom inn i Damaskus. Og en som hette Ananias, en gudfryktig mann efter loven, med godt vidnesbyrd av alle jøder som bodde der, kom til mig og stod for mig og sa: Saul, bror, se op! Og samme stund så jeg op på ham. Og han sa: Våre fedres Gud har utkåret dig til å kjenne hans vilje og se den rettferdige og høre røsten av hans munn; for du skal være ham et vidne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nu, hvad bier du efter? stå op og la dig døpe og få avtvettet dine synder, idet du påkaller hans navn.

I sine brev gir ikke Paulus noen detaljert beskrivelse av sin omvendelse, ut over det vi kan lese i Galaterne 1, 15-17.

Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjød og blod, heller ikke drog jeg op til Jerusalem til dem som var apostler før mig; men jeg drog straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus.

I svært mange fremstillinger av Pauli omvendelse er han og hans ledsagere avbildet til hest – selv om ingen av de aktuelle tekster sier noe om hester. Bildet er ellers fullt av anakronismer, som rustningene – og stigbøyler kom ikke i bruk før sen-antikken.

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.