Montis czardas er blitt arrangert for alle slags ensembler, også for fem klarinetter. Vi hører Budapest klarinettkvintett.

Les også