Interlude


Julius Röntgens pianokvintett i a-moll, op. 100, er svært romantisk og bærer ikke preg av at komponisten på dette tidspunktet hadde begynt med atonale eksperimenter. Heldigvis. Vi hører et for anledningen sammensatt ensemble fra the Royal Conservatory of Music i Toronto.

Les også

Les også