Øyeblikket

Når man ser de to vakre kvinnelige journalistene som lyser livsmot og optimisme,  som om de befinner seg bak lås og slå, forstår man at Lukasjenko har et problem. Hans tid løper ut og fremtiden tilhører disse unge.

Les også

Les også