Det nederlandske komponistdynastiet Brandts Buys har bidratt med mye øregodt, og nå skal vi kvintettkose oss med Jan Willem Frans’ op. 21 for fløyte og strykere fra 1903.

Les også