Interlude


Den klassiske påskemusikken domineres fullstendig av Bach, og det er også den jeg oftest hører. I Interlude har vi imidlertid en spesiell interesse for ikke fullt så kjente komponister og verk. Herved ønskes god påske fra København med CEF Weyse, Tivolis orkester og kor og dirigent Michael Schønwandt.

Les også

Les også