Interlude


I anledning morgendagen ler vi av nok et genialt verk fra Grant Woolards PC. Han har vært spøkefugl i Interlude tidligere, og den som søker på Youtube, vil finne flere av hans alster i orkestrert versjon.

Les også

Les også