Tradisjoner fjernes, selv om både musikken og ordene er evige. Ikke rart Domkantor Kåre Nordstoga fortviler. Foto: Facebook

På Oslo Handelsgymnasium avvikles en tradisjon med røtter mange tiår tilbake, når man nå nekter høytlesning av juleevangeliet ved skolens juleavslutning. Skolen begrunner dette med mer fokus på psykisk helse og inkludering.

Oslo Handelsgymnasium har for tradisjon å avholde juleavslutning både med prest og organist, der sistnevnte trakterer skolens fabelaktige orgel som fyller skolens store aula med vakre toner. Tidligere elever vil kjenne igjen den beskrivelsen.

Inntil i år har domprost Anne-May Grasaas lest juleevangeliet, men nå satte rektor foten ned.

I snart en mannsalder har Kåre Nordstoga, en av landets dyktigste organister og domorganist i Oslo Domkirke, gitt juleavslutningen på Oslo Handelsgymnasium et musikalsk løft få kan gjøre etter ham. Men nå er også den tradisjonen slutt, for hans vedkommende.

På Facebook skriver han:

Sekulariseringen gir mange rare utslag. Som her på Oslo Handelsgymnasium hvor domprost Grasaas i år IKKE får lese juleevangeliet slik hun pleier, samtidig som hundrevis av elever går rundt juletreet og brøler «Deilig er jorden» hvor siste vers er juleevangeliet på rim.

Det siste verset i «Deilig er jorden», som elevene altså er med på å synge, går slik:

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født

At elevene kan synge men ikke høre juleevangeliet lest høyt, blir selvsagt for dumt. Nordstoga avslutter sitt innlegg slik:

Med et snev av lojalitet til tradisjonen som er brutt, trekker jeg meg stille og rolig tilbake etter utallige fine juleavslutninger på OHG.

Minerva (bak mur) har snakket med rektor ved Oslo Handelsgymnasium, Camilla K. Mehl. Hun hevder det ikke ligger noen politisk føringer for å nekte presten å lese juleevangeliet:

– Vi ville heller bruke den siste halvtimen før jul til å fokusere på å oppsummere siste halvåret og spisse budskapet vårt mot psykisk helse og inkludering, noe også domprosten tok flott i sin tale.

Er det ikke naturlig å fokusere på grunnlaget for julehøytiden i en juleavslutning?

– Jo, derfor går vi rundt juletre og synger julesanger. Men vi har opplevd at det er vanskelig å holde fokus når juleevangeliet leses og vi trengte derfor et budskap som var mer spisset.

Rektor Mehl påpeker at det er andre arenaer for å jobbe med grunnlaget for julehøytiden, som i religion- eller historiefag.

Kristen eller ikke kristen. Så flatt og stusselig mange vil ha det, blottet for kulturell innsikt og litt rom for refleksjoner rundt hvorfor samfunnet vårt er slik det er.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
Les også